Dakinspectie

Bij onze dakinspectie zullen wij uw dak nauwkeurig nazien op eventuele gebreken aan uw dakbedekking. Hierbij zal gelet worden op de toestand van de dakbedekking en de ondergrond. Ook zullen we alle details, zoals hemelwaterafvoeren, doorvoeren en randafwerking, zorgvuldig nalopen en de kwaliteit hiervan beoordelen.

Bij onze dakinspectie zullen er foto’s gemaakt worden om de gebreken en schades te illustreren, zodat u een duidelijk beeld kunt vormen van deze situaties.

De foto’s en onze bevindingen, vormen samen het inspectierapport wat door ons gemaakt zal worden en aan u toegestuurd zal worden. Dit alles natuurlijk kostenloos.

Bij ons inspectierapport zal u een voorstel gedaan worden over eventuele werkzaamheden die nodig zijn om uw dak waterdicht te houden.

Natuurlijk is het aan U of u hierop in wil gaan!